fbpx

Adatvédelmi nyilatkozat

GDPR - Adatkezeléshez való hozzájárulás

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,  az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján nyilatkozom, hogy a fenti személyes adataim kezeléséhez önkéntes hozzájárulásomat adom a Black Cat Hat SRL. adatkezelőnek a kapcsolattartás, illetve a szolgáltatás foglalásának céljából.

Személyes adataim megadásával az eljáráson kívül hozzájárulok:

– a fotódoboz-szolgáltatás lebonyolításával kapcsolatos kommunikáció megvalósulásához

– statisztikák összeállításához

– marketing célú felhasználáshoz (Retrobooth ajánlatok, kedvezmények)

Az általános adatvédelmi rendelet szerint kérelmezhetem az adatkezelőtől az általam megadott személyes adataimhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhatok a személyes adataim kezelése ellen és élhetek az adathordozási jogommal.