fbpx

GDPR – Adatkezeléshez való hozzájárulás

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint
a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679
RENDELETE (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a.)
pontja alapján nyilatkozom, hogy a fenti személyes adataim kezeléséhez önkéntes
hozzájárulásomat adom a Black Cat Hat SRL. adatkezelőnek a kapcsolattartás, illetve a szolgáltatás foglalásának céljából.

 

Személyes adataim megadásával az eljáráson kívül hozzájárulok:

– a fotódoboz-szolgáltatás lebonyolításával kapcsolatos kommunikáció megvalósulásához

– statisztikák összeállításához

– marketing célú felhasználáshoz (Retrobooth ajánlatok, kedvezmények)

Az általános adatvédelmi rendelet szerint kérelmezhetem az adatkezelőtől az általam megadott személyes adataimhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhatok a személyes adataim kezelése ellen és élhetek az adathordozási jogommal.